NRC.NEXT: Streepjescode gaat op de helling

Tagologic in the news …

[Dutch]De streepjescode is handig voor bij de kassa, maar ongeschikt om klanten goed en snel te informeren over herkomst, fabricage, distributie en echtheid van producten. Nieuwe apps voor smartphones voorzien in die behoefte.

Read more …